Memento Mori Karma Sergisinde Sevgi Karay

Atölye20 kurucu ortaklarından heykeltraş Sevgi Karay’ın Yüzleşme adlı eseri Maçka Sanat Galerisi’nde “Memento Mori” sergisinde sanatseverlerle buluşuyor.

YÜZLEŞME
Bedenin ölümlü olduğu gerçeği hayatımızın her anında gizlidir. Tüm benliklerimizi-zanlarımızı kabuk kabuk soyduğumuzda, özde kalan beden ölümünün ve ruhsal enerjinin ölümsüzlüğünün içiçe olduğunu anlatıyorum.

Heykeltraş Sevgi KARAY

 

 

Maçka Sanat Galerisi’nden alıntı :

Maçka Sanat Galerisi’nde “Memento Mori” sergisi 1 Mart 2022 Salı günü saat 17:00 itibariyle açılıyor.

1976’da Rabia Çapa ve Varlık Yalman Sadıkoğlu tarafından kurularak Türk Çağdaş Sanatına 40 yıl hizmet veren Maçka Sanat Galerisi ikinci dönemine Didem Çapa yönetiminde devam ediyor. Maçka Sanat Galerisi, yeni dönemindeki dördüncü sergisi “Memento Mori” ile yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

Ali Cabbar, Carmen Lozar,  Dolce Paganne (Ceren Aksungur), Esra Carus, Fatih Kızılcan, Fırat Neziroğlu, Gönül Nuhoğlu, Hakan Gündüz, Ömür Tokgöz, Rüçhan Şahinoğlu, Serhat Kiraz, Server Demirtaş, Sevgi Karay, Şükran Moral ve Yiğit Aral ölüm kavramı üzerinden bir araya geliyor.

Antik çağda başlayarak günümüze dek uzanan “Memento Mori” kavramı “Fani olduğunu hatırla” veya “Öleceğini hatırla” gibi şekillerde çevrilen Latince bir deyiştir. 16. ve 17.yüzyıllarda Vanitas akımı ile yaygınlaşan bu kavram günümüze kadar sanat tarihine yön vermiş sanatçılar tarafından yorumlanmaya devam etmiştir. Maçka Sanat Galerisi’nin 2022 yılının ilk karma sergisi olan “Memento Mori” seramik, heykel, resim, tekstil cam gibi pek çok disiplini kapsıyor. Sanatçılar,  ölüm kavramını irdeliyor ve yaşam, ölüm ve sanat ekseninde yeni tartışma alanları yaratıyor.

AICA TR Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesi Fırat Arapoğlu’nun kaleme aldığı katalog  yazısında ise “Memento Mori” kavramı şu şekilde yorumlanıyor:
“Ölüm, savaş, doğal bir felaket, epidemi/pandemi veya gayet ecel yoluyla gelebilir ve kaçınılmazdır. Peki, oldukça eski ve evrensel bir olgu olarak “fanilik”, sanatta nasıl temsil edilmiştir ve temsil edilmektedir? Ya da diğer bir deyişle insanın dünyadaki geçici doğası nasıl bir estetik ifadeye dönüşmüştür?  İnsanlık ölüm olgusuna dair geliştirdiği bir yabancılaşmayla, diğer bir deyişle ölüm olgusunu soğukkanlılıkla ele alarak, fani olduğu gerçekliği ve zamanın değeri üzerine düşünmeye başlamıştır. Çünkü ancak bu şekilde bilinçli olarak ölüm olgusu sadece bir ars moriendi (ölüm sanatı) betimlemesinden kurtularak, bir memento mori (ölümü hatırla) adı verilen yaşamsallığı anımsatan bir temsile dönüşebilir. Karşımızda şu iki hakikat bulunuyor: Birincisi, tempus fugit (zaman uçar, gider)! Vergilius’un bu ifadesi, geri alamayacağımız an’ı, anları ve zamanı işaret eder ve vakit boşa harcanmamalıdır.  İkincisiyse, virtus junxit mors non separabit! (erdemin birleştirdiğini, ölüm ayıramaz), yani bu zaman yolculuğunda bireyin ardında kalanlar maddi nesnelerden ziyade, erdemleri olacaktır”.

1 Mart 2022 Salı günü saat 17:00 itibariyle açılacak  olan “Memento Mori” sergisi 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:00’a kadar ziyaret edilebilir.

  • Sepetiniz boş...