Memento Mori Karma Sergisinde Sevgi Karay

Atölye20 kurucu ortaklarından heykeltraş Sevgi Karay’ın Yüzleşme adlı eseri Maçka Sanat Galerisi’nde “Memento Mori” sergisinde sanatseverlerle buluşuyor.

YÜZLEŞME
Bedenin ölümlü olduğu gerçeği hayatımızın her anında gizlidir. Tüm benliklerimizi-zanlarımızı kabuk kabuk soyduğumuzda, özde kalan beden ölümünün ve ruhsal enerjinin ölümsüzlüğünün içiçe olduğunu anlatıyorum.

Sevgi Karay

 

Maçka Sanat Galerisi’nde “Memento Mori” sergisi 1 Mart 2022 Salı günü saat 17:00 itibariyle açılıyor.

1976’da Rabia Çapa ve Varlık Yalman Sadıkoğlu tarafından kurularak Türk Çağdaş Sanatına 40 yıl hizmet veren Maçka Sanat Galerisi ikinci dönemine Didem Çapa yönetiminde devam ediyor. Maçka Sanat Galerisi, yeni dönemindeki dördüncü sergisi “Memento Mori” ile yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

Ali Cabbar, Carmen Lozar,  Dolce Paganne (Ceren Aksungur), Esra Carus, Fatih Kızılcan, Fırat Neziroğlu, Gönül Nuhoğlu, Hakan Gündüz, Ömür Tokgöz, Rüçhan Şahinoğlu, Serhat Kiraz, Server Demirtaş, Sevgi Karay, Şükran Moral ve Yiğit Aral ölüm kavramı üzerinden bir araya geliyor.

Antik çağda başlayarak günümüze dek uzanan “Memento Mori” kavramı “Fani olduğunu hatırla” veya “Öleceğini hatırla” gibi şekillerde çevrilen Latince bir deyiştir. 16. ve 17.yüzyıllarda Vanitas akımı ile yaygınlaşan bu kavram günümüze kadar sanat tarihine yön vermiş sanatçılar tarafından yorumlanmaya devam etmiştir. Maçka Sanat Galerisi’nin 2022 yılının ilk karma sergisi olan “Memento Mori” seramik, heykel, resim, tekstil cam gibi pek çok disiplini kapsıyor. Sanatçılar,  ölüm kavramını irdeliyor ve yaşam, ölüm ve sanat ekseninde yeni tartışma alanları yaratıyor.

Maçka Sanat Galerisi’nden alıntı :

AICA TR Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesi Fırat Arapoğlu’nun kaleme aldığı katalog  yazısında ise “Memento Mori” kavramı şu şekilde yorumlanıyor:
“Ölüm, savaş, doğal bir felaket, epidemi/pandemi veya gayet ecel yoluyla gelebilir ve kaçınılmazdır. Peki, oldukça eski ve evrensel bir olgu olarak “fanilik”, sanatta nasıl temsil edilmiştir ve temsil edilmektedir? Ya da diğer bir deyişle insanın dünyadaki geçici doğası nasıl bir estetik ifadeye dönüşmüştür?  İnsanlık ölüm olgusuna dair geliştirdiği bir yabancılaşmayla, diğer bir deyişle ölüm olgusunu soğukkanlılıkla ele alarak, fani olduğu gerçekliği ve zamanın değeri üzerine düşünmeye başlamıştır. Çünkü ancak bu şekilde bilinçli olarak ölüm olgusu sadece bir ars moriendi (ölüm sanatı) betimlemesinden kurtularak, bir memento mori (ölümü hatırla) adı verilen yaşamsallığı anımsatan bir temsile dönüşebilir. Karşımızda şu iki hakikat bulunuyor: Birincisi, tempus fugit (zaman uçar, gider)! Vergilius’un bu ifadesi, geri alamayacağımız an’ı, anları ve zamanı işaret eder ve vakit boşa harcanmamalıdır.  İkincisiyse, virtus junxit mors non separabit! (erdemin birleştirdiğini, ölüm ayıramaz), yani bu zaman yolculuğunda bireyin ardında kalanlar maddi nesnelerden ziyade, erdemleri olacaktır”.

 

“Memento Mori” sergisi 1 Mart – 9 Nisan 2022’a kadar ziyaret edildi.

 

Artcontact 2022

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı‘nda çalıştığımız Atis Fuarcılık ile bir kez daha ArtContact Çağdaş Sanat Fuarı‘nda bir araya geldik.

 

Katılan Sanatçılarımız: 

Sevgi Karay, Almıla Karay, Arzu Ertekin, Atilla Saban, Banu Özarslan, Duygu Ergör Baur, Emel Güneş Atagün, Neslihan Demircioğlu, Nilüfer Şatana, Özlem Başer, Pembe Tüzüner, Sebahat Necef, Şule Zeybek, Yeliz Polat, Paria Pahlevani

 

Sergi ile İlgili Bağlantılar:

Art Contact İstanbul İnstagram Sayfası

Art Contact 2022

Elgiz Müzesi 14. Teras Sergisi

ArtContact 2022

Elgiz Müzesi‘ndeki 14. Teras sergisinde genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergileme alanı kazandırmak amacıyla ilk 2012 yılında başlamıştır.

22 Ağustos – 04 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen “Görünmeyenler” temalı sergiye Sevgi Karay’ın öğrencileri, Almıla Karay ve Pembe Tüzüner heykelleriyle katılım gösterdi. Öğrencilerimizin heykelleri, Nilüfer Ergin, Seyhun Topuz, Haşim Nur Gürel, Rahmi Aksungur, Ömer Emre Yavuz ve Meliha Sözeri’den oluşan danışma kurulu tarafından seçildi ve seçilen 37 heykel arasına girdi.

Görülmeyenler, bizim bakmadığımız dikkatimizi yöneltmediğimiz yerdedir. Ama bu onların var olmadığı anlamına gelmez. Biz sadece şu an ve burada olanı bakışımızın yöneldiği şeyleri görebiliriz. Bazen görmemiz de yeterli olmayabilir. Söz gelimi gece gökyüzünü seyrederken şimdi ve orada görünen yıldızlar gerçekte orada değildir, belki de milyonlarca yıl önce kaybolmuştur. Oysa biz onları sanki şimdi oradaymış gibi görürüz. Görsel deneyim etrafımızdaki gerçekliğin süreklilik arz eden ve adına “görmek” dediğimiz bir temsilidir. Gözlerimiz açık olduğu sürece yalnızca ışığın dokunuşu yoluyla çevremizi saran dünyayı görürüz. O halde sadece bakışımızın yönünü değiştirerek görmediğimiz bilmediğimiz şeyler “Görülmeyenler” görünür hale gelebilir.

Bu sergide eserleri terasta sergilenmek üzere seçilen 37 sanatçı, bakışlarını görünmez olana değil Görülmeyenlere çevirerek bakmadıklarımızı bakamadıklarımızı bize gösteriyorlar.”

 

Katılan Sanatçılarımız: 

Almıla Karay, Pembe Tüzüner

 

Sergi ile İlgili Bağlantılar:

Elgiz Müzesi İnstagram Sayfası

Artfun Living

Politik Yol

Baskı Resim Sergisi

27 Nisan – 27 Mayıs 2022 Tarihleri arasında Atölye20’de gerçekleştirdiğimiz sergide Yeşim Paktin ve baskı resim öğrencilerimiz, Deniz Erelçin, Emel Güneş Atagün, Sereda Gültekin, Burcu Nakiboğlu, Defne Alp, Ali Alp, Leyla Özler, Seçil Kinay Yilmaz sanatseverlerle buluştu.

Katılan Sanatçılarımız: 

Yesim Paktin, Deniz Erelçin, Emel Güneş Atagün, Sereda Gültekin, Burcu Nakiboğlu, Defne Alp, Ali Alp, Leyla Özler, Seçil Kinay Yilmaz

  • Sepetiniz boş...