Baskı Resim Atölyeleri

Özgün Baskı Resim Teknikleri Eğitim Programı’nda insanlık tarihinde M.Ö. 2000’lere kadar uzanan baskı uygulamalarını günümüz imkanlarıyla yeniden uygulayarak öğreneceğiz.
Baskı teknikleri matbaadan mühürlere, kumaş desenlerine kadar pek çok alanda kullanıldığı gibi resim sanatında da özgün bir yöntem olarak yüzyıllardır kullanılır. Özgün baskı resimler temel olarak ön hazırlık ve baskı aşaması olmak üzere pek çok süreçten geçerek oluşur. Bu anlamda bilinen resim tekniklerine göre daha incelikli ve teknik aşamalardan geçen bir süreç içerdiği söylenebilir. Bununla birlikte resim sanatında tek bir eser çıkarken baskı resimler, sanatçısı tarafından numaralandırılmış ve imzalanmış belli sayıda edisyonlar olarak üretilir. Geleneksel baskı yöntemleri yüksek, çukur, şablon ve düz baskı olmak üzere dört temel mantıkla oluşur. Bu eğitim programında da katılımcılar güncel uygulamalarla harmanladığımız geleneksel baskı teknikleriyle tanışma imkânı bulacaklar.
Baskı resim sanatçısı Yeşim Paktin eğitmenliğinde gerçekleştirdiğimiz atölyeler 7 özgün baskı resim tekniğini içeriyor.
  1. Linol Baskı
  2. Ağaç Baskı
  3. Mavi Baskı (Cyanotype)
  4. Mono Baskı
  5. Jel Baskı
  6. Serigrafi Baskı
  7. Kuru Kazıma (Drypoint)

Linol Baskı Atölyesi

Linol Baskı Resim Atölyesi (Tek Gün)

Linol baskı atölyesi baskı resim ile tanışmak isteyen her yaştan katılımcı için hem eğlenceli hem de eğitici bir etkinliktir.  Bir yüksek baskı tekniği olan linol baskı ile kağıt, kumaş gibi pek çok yüzeye farklı uygulamalar yapılabilir. Günlük linol baskı atölyesinde katılımcılar A5 boyutlarında bir deseni linol tabakasına aktarma ve oyma tekniklerini öğrenerek uygulayacak.Daha sonra hazırladıkları kalıplar ile 5 adet tek renk baskı yaparak kendi baskı resimlerine sahip olacak. Ayrıca bir adet bez çanta üzerine de kendi baskılarını yapabilecekler.

Günlük katılımlarda tüm malzemeler atölye tarafından karşılanır.

Linol Baskı Atölyesi (Aylık Program)

Aylık linol baskı atölyesi 4 hafta toplam 16 saatten oluşuyor. Linol baskı ile ilk kez tanışacak olan katılımcılar ilk iki hafta A4 boyutlarında bir deseni kalıba aktarma, oyma ve basma aşamalarını öğrenecek. Kalan iki haftada yine A4 boyutlarında bir linol baskı projesi geliştirerek kendi hazırladıkları kalıplarını basacak. Aylık katılımlarda boya gibi temel malzemeler atölye tarafından karşılanacak. Ancak katılımcıların çalışmalarına atölye saatleri dışında da devam edebilmeleri için kendi linol tabaka ve oyma takımlarını edinmelerini istiyoruz.

İleri düzey linol baskı atölyesine devam etmek isteyen katılımcılar ise yine eğitmen eşliğinde kendi baskı resim projelerini gerçekleştirebilecekler.

Ücret ve atölye günleri için bizimle iletişime geçiniz. 0212 325 5002

Ağaç Baskı Atölyesi

En eski baskı tekniklerinden olan ağaç baskı bir yüksek baskı tekniğidir. Bir ağaç plaka üzerine baskısı yapılmak istenen desen çizilir ve ardından desen dışındaki tüm alanlar kazınır. Böylece kağıda yalnızca yüksekte kalan kısımlardaki mürekkep aktarılır. Bu atölye programı çoğu baskı yöntemi gibi iki temel aşamadan oluşur. İlk aşamada baskı kalıbı hazırlanır. Bunun için baskısı yapılmak istenen desen kalıba aktarılır ve oyma işlemi yapılır. Tüm hazırlıklar bittiğinde baskı aşamasına geçilir.

Ağaç baskı atölyesi toplam 8 saatten oluşan iki derslik bir programdır. İlk ders A4 boyunu geçmeyen kalıp hazırlık çalışması yapılır. İkinci derste hazırlanan kalıp ile 5 adet baskı yapılır.
Malzemeler atölye tarafından karşılanır ancak katılımcıların çalışmalarına devam edebilmeleri için kendi oyma takımlarını edinmelerini tavsiye ederiz.
Atölye katılımı hakkında detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 325 5002

Mavi Baskı (Cyanotype)

Mavi baskı, UV ışınları ile tepkimeye giren özel bir solüsyon ile elde edilen bir foto baskı tekniğidir. Işık ile tepkimeye giren solüsyon pozlanma sonrası etkileyici bir mavi renge dönüşür. Bu sebeple mavi baskı anlamına gelen cyanotype olarak adlandırılmıştır.

Mavi baskı atölyesinde katılımcılar solüsyon hazırlama, uygulama ve pozlama aşamalarını öğrenir ve atölye bitiminde kendi ürettikleri 10 adet mavi baskıya sahip olurlar.

Atölye katılımı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 325 5002

Mono Baskı

Mono baskı tek adet üretilen baskı resim tekniğidir. Bu teknikte genellikle tekrar aynı baskıyı elde edebilecek bir kalıp hazırlanmaz. Düz bir zemin üzerine boya ile yapılan uygulama ile tekrarlanması mümkün olmayan baskılar üretilir. Diğer baskı yöntemlerine göre hazırlık aşaması çok daha kısa ve zahmetsizdir. Bununla birlikte oldukça deneysel çalışmalar yapmaya imkan verir.

Mono Baskı Atölyesi’nde katılımcılar mono baskı tekniklerini öğrenerek kendi baskılarını üretirler.

Atölye katılımı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 325 5002

Jel Baskı

Bir mono baskı yöntemi olan jel baskı jelatinden üretilmiş plakalar üzerine yapılan boya ve desen çalışmalarının kağıda aktarılması ile oluşur. Sert düz zeminlere göre çok daha fazla katmanlı çalışmaya olanak sağlar.

Atölye katılımı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 325 5002

Serigrafi Baskı

Serigrafi baskı diğer adıyla ipek baskı en yeni baskı tekniklerinden biri olmasına karşın kullanım alanı en yaygın olan baskı tekniğidir. Serigrafi baskı ipek kumaşların gerildiği kasnaklar üzerine baskısı yapılmak istenen desenlerin pozlanması ile yapılır. Hazırlık, pozlama ve baskı aşamalarından oluşur.

Serigrafi atölyesine tek günlük katılımlarda baskı aşamaları gösterilir. Aylık programda ise katılımcılar eğitmen gözetiminde kendi baskılarını üretirler.

Atölye katılımı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 325 5002

Kuru Kazıma Atölyesi (Drypoint)

Bir çukur baskı tekniği olan kuru kazıma atölyesinde katılımcılar A5 boyutlarında bir plaka üzerine baskısını yapmak istedikleri deseni çizip kazıyarak baskı kalıplarını hazırlarlar. Ardından hazırladıkları kalıplar ile 5 adet drypoint baskı resimlerini elde ederler.

Atölye katılımı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 325 5002

İstanbul’da yaşayan illüstratör ve sanatçı. Lisans eğitimini Felsefe bölümünde tamamladıktan
sonra yüksek lisans ve doktora eğitimine Hacettepe Üniversitesi Resim bölümünde devam etti.
Sokak sanatı ile ilgilenmesinin dışında sanatsal çalışmalarına baskı resim teknikleri üzerine
yoğunlaşarak devam ediyor. Ayrıca çeşitli yayınlar ve projeler için illüstrasyonlar yapıyor.
Atölye20 ile 2018’de yolları kesişen sanatçı, şu an Baskı Resim atölyelerini yürütmektedir.

Yaş Grubu: 14 ve üstü

Katılımcı Sayısı: 4

0212 325 5002

 • Sepetiniz boş...