Sanat Buluşmaları

Sanat Buluşmaları

Atölye20’de Ahmet Öktem ile Sanat Buluşmaları Başladı

27 Mart’da içerik dolu ilk dinletimizin gerçekleştiği Atölye20’de  Ahmet Öktem ile buluşmaya devam ediyoruz.

Kurgunun Düzeni: Anlatı

Rönesanstan 19.yy sonuna kadar dönemi kapsayan söyleşinin bu bölümünde, resimde düzenlemenin anlatıya olan bağlılığı, oluşturduğu merkezi ve simetrik yapıların daha sonraları kuzey Avrupa’daki örneklerinde nasıl merkez dışına taşındığı üzerinde durulur. Değişen düşüncelerin Avrupa’nın farklı ülkelerinde resimsel düzenlemeyi de değiştirdiklerini ve başkasından alınan hikayenin çok uzun bir süreçte resmin kendi anlatısına dönüşmesi başlayana kadar sürmesini irdeler.

Anlatının Sonu Manifestonun Başlangıcı

Üzerindeki yüklerin çoğunu fotoğrafa bırakan kurgusal düzen bu kez metni yanına alır. Artık retina tek başına yeterli olmaz, dil imgeyi serbest bırakır, tek bir şey yerine çok şey görmeye başlarız. Çoksesliğin oluşturduğu karmaşa bizi anlatının kendi sınırlarının dışına iter. 20. yy modern sanatında, tamamen olmasa da düşünsel boyutun diğerlerinin arasından kendisini gösterme çabasına şahit oluruz. Soyut, kavramsal veya nesne-sanat çalışmaları çoğu zaman yazılı ya da yazılı olmayan bir manifestoya ihtiyaç duyarlar.

Günümüzdeki çoklu anlatım araçları (dijital veya analog) bizi her geçen gün yeni bir kaosun içine çekerler.

Ahmet Öktem, 1951
Sanat ve Tasarım konularında 1970’li yıllardan günümüze kadar eğitici ve sanatçı olarak yaşamını sürdürmektedir. Çalışmaları ülke içinde ve dışında yer alan galeri ve bienallerde sergilenmiştir.

Yaş Grubu: 15 ve üstü

Katılımcı Sayısı: 20

  • Sepetiniz boş...