Sevil Baltalı Tırpan, Chicago Üniversitesi’nde Yakın Doğu Arkeolojisi alanında yüksek lisans derecesini ve Virginia Üniversitesi’nde Antropoloji alanında doktora derecesini almıştır. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını kültürel temas ve değişim, toplumsal farklılaşma, sembolizm ve evler ile antik Yakın Doğu’nun dini/ritüel mekanları gibi mimari konular üzerine odaklanarak sürdürmüştür. Arkeoloji ve kültürel antropoloji alanında eğitim alan Sevil Baltalı Tırpan’ın en son araştırma alanları, geçmişin politikası, kültür ve miras, yerel geçmiş algıları, arkeolojik pratiğin yerel halk üzerindeki etkisi, arkeolojinin etnografyası, dekolonizasyon metodolojileri, mekan/yer, peyzaj, bellek, malzeme ve zaman gibi konuları kapsamaktadır. Aynı zamanda Kerkenes Arkeoloji Projesi’nin ortak direktörüdür. Orta Türkiye’deki geçmiş, arkeoloji, miras ve yer algısı üzerine geleneksel ve dijital etnografik alan çalışmalarını sürdürmektedir.

Bağlantılı linkler:

https://sciences.ucf.edu/anthropology/kerkenes/

  • Sepetiniz boş...